ISSN: 2757-7074 | İletişim
Hastaneye yatan pediyatrik hastalar için oyunun önemi
1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 40-44 DOI: 10.14744/upd.2022.69885
Tam Metin PDF

Özet

Oyun, çocuğun kendi kendine yaşayarak öğrenmesini sağlarken dış dünya ile olan iletişimini kolaylaştıran ve çocuğa çeşitli beceriler kazandıran önemli bir aktivitedir. Çocukların tüm gelişim basamaklarında oyun kritik rol oynamaktadır. Hastaneye yatışla beraber çocuklar düzenine alışık oldukları bir ortam olan evlerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Başta oyun olmak üzere zevk aldıkları faaliyetleri sonlandırmak onlar için stresli ve alışması zor bir deneyimdir. Bu süreçte çocuğun stresini en aza indirecek aktiviteler çok önemlidir. Bu noktada oyun, hastaneye yatışın olumsuz psikososyal etkilerinin azaltılmasında kullanılan etkili bir yöntemdir. Hastanede oynanan oyun çocuğun kendini güvende hissetmesi ve duygularını dışa aktarması gibi faydalar sağlamaktadır. Terapötik oyun hastaneye yatış süresince kullanılabilen ve çocukların hastaneye yatışlarının sebep olduğu etkiyi minimuma indirmek için kullanılan bir oyun tekniğidir. Bu derlemede, hastaneye yatan çocuklar için oyunun öneminin vurgulanması amaçlandı.

Importance of the game in pediatric inpatients
1Faculty of Medicine, Istanbul Medipol University, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Hematology and Oncology, Istanbul Medipol University, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 40-44 DOI: 10.14744/upd.2022.69885

Abstract

Play is an important activity that makes easier to communicate with the outside world and gains various skills, while enabling the child to learn by themself. In all developmental stages of children, play has a key role. With the hospitalization, the children have to leave their home which is an environment they are used to. Ending the activities that they enjoy, especially games, is a stressful situation and hard for them to adapt. During this process, activities to minimize the child’s stress are critical. At this point, play is an effective way to reduce the negative psychosocial effects of hospitalization. The play in the hospital provides benefits such as making the child feel safe and expressing their emotions. Therapeutic play is a play technique that can be used during hospitalization to minimize the effect of hospitalization in children. In this review, it is aimed to emphasize the importance of play for hospitalized children.