ISSN: 2757-7074 | İletişim

Yayın Kurulu

Baş Editör

Dr. Betül Sözeri
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
drbetulsozeri@gmail.com

Editör

Dr. Taliha Öner
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
+90 (0216) 632 18 18
talihaoner@yahoo.com

Yardımcı Editörler

Dr. Nuray Aktay Ayaz
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Dr. Mustafa Çakan
Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul
Dr. Pınar Dervişoğlu
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sakarya
pdervisoglu@hotmail.com
Dr. Sema Özdel
Ankara Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Kliniği, Ankara
Dr. Emine Sönmez
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, Kocaeli
Dr. Ayşe Sülü
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Eskişehir
suluayse@windowslive.com
Dr. Derya Aydın Şahin
Gaziantep Şahinbey Uygulama Araştırma Hastanesi, Gaziantep
deryaaydin976@gmail.com

*İsimler soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır

İstatistik Editörü