ISSN: 2757-7074 | İletişim

Yayın Kurulu

Baş Editör

Dr. Betül Sözeri
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul
drbetulsozeri@gmail.com

Editör

Dr. Taliha Öner
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
+90 (0216) 632 18 18
talihaoner@yahoo.com

Yardımcı Editörler

İstatistik Editörü