ISSN: 2757-7074 | İletişim

İndeksler

Ümraniye Pediatri Dergisi ProQuest ve EBSCO'da indekslenmektedir.