ISSN: 2757-7074 | İletişim
Pnömoni tanısıyla yatırılan ve sonrasında kor triatriatum tanısı konulan süt çocuğu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 62-65 DOI: 10.14744/upd.2021.10820
Tam Metin PDF

Özet

Kor triatriatum sinister nadir görülen doğuştan kalp hastalıklarından biridir. Bu patolojide sol atriyum fibromusküler bir membran tarafından ikiye bölünmüştür. Hastalık sol atriyumun boşalmasına izin verecek açıklığın çapına bağlı olarak klinik olarak her yaşta karşımıza çıkabilir. Bu vaka sunumu ile fizik muayenede patolojik kardiyak bulgu saptanmasa bile özellikle ciddi tekrarlayan pnömonisi olan süt çocuklarında ekokardiyografi ile kardiyak patoloji olup olmadığının kontrol edilmesinin önemini vurgulamak istedik.

An infant hospitalized with a diagnosis of pneumonia and subsequently diagnosed with cor triatriatum
1University of Health Sciences İstanbul Ümraniye Training And Research Hospital
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 62-65 DOI: 10.14744/upd.2021.10820

Abstract

Cor triatriatum sinister is one of the rare congenital heart diseases. In this pathology, the left atrium is divided into two by a fibromuscular membrane. Clinically, the disease can occur at any age, depending on the diameter of the opening that will allow the left atrium to empty. With this case report, we wanted to emphasize the importance of checking for cardiac pathology with echocardiography, especially in infants with severe recurrent pneumonia, even if there is no pathological cardiac finding on physical examination.