ISSN: 2757-7074 | İletişim
Adenovirüsün neden olduğu akut hepatit olgusu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 127-129 DOI: 10.14744/upd.2023.47955
Full Text PDF

Özet

Adenovirüsler, oldukça bulaşıcı DNA virüsleridir. En sık gastrointestinal sistem ve respiratuvar sistemde akut enfeksiyon oluşturmalarına rağmen oftalmik, renal, kütanöz, nörolojik ve kardiyovasküler sistemde de hastalık tablosu ile karşımıza çıkabilir. Hepatit ilişkili adenovirüs enfeksiyonu genellikle immün sistemi baskılanmış hastalarda tanımlandı. Daha önce sağlıklı olan 18 aylık kız hasta beş gün önce başlayan ateş, kusma, öksürük ve uyku hali yakınmaları ile hastaneye başvurdu. Aşılarının yaşına uygun olarak yapıldığı, ilaç kullanım öyküsünün bulunmadığı öğrenildi. Laboratuvar incelemesinde; alanin aminotransferaz 3507 U/L, aspartat aminotransferaz 1013 U/L, d-Dimer >4400 ng/mL, uluslararası normalleştirilmiş oran (INR) 1,39 idi. Solunum yolu viral panelinde adenovirüs pozitif saptandı. Hastaya semptomatik tedavi uygulandı, taze donmuş plazma ile üç gün terapötik plazma değişimi yapıldı. Kliniğinde iyileşme gözlenen ve laboratuvar parametreleri düzelen hasta yatışının altıncı gününde servise devredildi. Sonuç olarak, immün sistemi baskılanmış çocuk-ların yanı sıra daha önce sağlıklı olan çocuklarda da nedeni bilinmeyen hepatit olgularında adenovirüsün bir etken olabileceği unutulmamalıdır.

A case of acute hepatitis caused by adenovirus
1Department of Pediatric Intensive Care, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 127-129 DOI: 10.14744/upd.2023.47955

Abstract

Adenoviruses are highly contagious DNA viruses. Adenoviruses most commonly cause respiratory and gastrointestinal tract infections. Adenovirus can also affect conjunctiva, renal, cutaneous, neurologic, and cardiovascular systems. Hepatitis-associated adenovirus infection is usually seen in immunocompromised patients. An 18-month-old girl patient with no known disease, presented with fever, vomiting, cough, and somnolence that started 5 days ago. It was learned that her vaccinations were given according to her age, and she did not have a history of drug use. Laboratory work was nor-mal except for alanine transaminase 3507 U/l, aspartate transaminase 1013 U/l, international normalized ratio 1.39, and D-Dimer >4400 ng/mL. Respiratory-viral-panel was positive for adenovirus. Symptomatic treatment and 3-day therapeutic plasma exchange with fresh frozen plasma were performed. The patient, whose clinical improvement was observed and laboratory parameters improved, was transferred to the service on the 6th day of hospitalization. In conclusion, although adenovirus can cause hepatitis in immunocompromised patients, we should not forget that adenovirus can also cause hepatitis in previously healthy children.