ISSN: 2757-7074 | İletişim
Farklı klinik ve elektrokardiyografi bulgularıyla başvuran iki ALCAPA sendromu olgusu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 123-126 DOI: 10.14744/upd.2023.46330
Full Text PDF

Özet

“Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA)” sendromu; sol koroner arterin pulmoner arterden çıkış anomalisi olarak tarif edilir ve çocuklarda nadir görülen bir konjenital kalp hastalığıdır. Tedavi edilmediği takdirde konjestif kalp yetmezliği, dilate kardiyomiyopati, iskemik ve aritmik komplikasyonlarla hasta kaybedilebilir. Tanı ekokardiyografi bulgularıyla konulur, tanıdan şüphelenilen olgularda bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve kalp kateterizasyonu gibi ileri tetkiklerden faydalanılabilir. Çocukluk çağında dilate kardiyomiyopati tanısı alan hastalarda ALCAPA sendromu mutlaka düşünülmelidir. Bu yazıda, farklı klinik ve elektrokardiyografi bulgularıyla başvuran iki ALCAPA olgusunu sunmayı amaçladık.

Same disease, different clinical and ecg findings: Two ALCAPA syndrome cases
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Anesthesia and Reanimation, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
4Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Okmeydanı Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 123-126 DOI: 10.14744/upd.2023.46330

Abstract

Anomalous left coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA) syndrome, it is defined as the exit anomaly of the left coronary artery from the pulmonary artery and is a rare congenital heart disease in children. If the disease is untreated, the patient may die due to congestive heart failure, dilated cardiomyopathy (DCM), or ischemic and arrhythmic compli-cations. Diagnosis is made by echocardiographic findings, and advanced tests such as computed tomography, magnetic resonance imaging, and cardiac catheterization can be used in cases with suspected diagnosis. ALCAPA syndrome should definitely be considered in patients diagnosed with DCM in childhood. In this article, we aimed to present two ALCAPA cases that presented with different clinical and ECG findings.