ISSN: 2757-7074 | İletişim
Geleneksel tedavilere dirençli zorlu pediatrik kompleks bölgesel ağrı sendromu olgusu ve ailevi Akdeniz ateşi ile ilişkisi
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 119-122 DOI: 10.14744/upd.2023.52523
Full Text PDF

Özet

Eskiden refleks sempatik distrofi olarak bilinen kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS), önemli otonomik bozukluklarla kendini gösteren kronik nöropatik bir ağrı bozukluğudur. CRPS’nin patofizyolojisi multifaktöriyeldir ve tedaviye dirençli ağrı ile kendini gösterir. Periferik ve sensörimotor anormallikler, santral sinir sistemindeki uyumsuz değişiklikler sonucu ortaya çıkar. Hastalığın tedavisinde invaziv yöntemlerin yanı sıra noninvaziv yöntemler de gerekebilir. Bununla birlikte, CRPS ve ailevi Akdeniz ateşinin (FMF) bazı ortak otoinflamatuvar yolaklara sahip olduğu düşünülmektedir. Burada FMF nedeni ile takip edilirken, travmatik bir olay sonrası şiddetli ağrı şikayeti ile başvuran, emosyonel stresin tetiklediği ağrı atakları geçiren ve iki kez sempatik sinir blokajı uygulanan CRPS’li bir çocuk olgu sunuldu.

A case of challenging pediatric complex regional pain syndrome resistant to conventional treatments and its relationship with FMF
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 2(3): 119-122 DOI: 10.14744/upd.2023.52523

Abstract

Complex regional pain syndrome (CRPS), formerly known as reflex sympathetic dystrophy, is a chronic neuropathic pain disorder with important autonomic features. CRPS presents with multifactorial pathophysiology and treatment-resistant pain. Peripheral and sensorimotor abnormalities reflect maladaptive changes in the central nervous system. Invasive treatments may be required as well as non-invasive treatments. Furthermore, CRPS and Familial Mediterranean Fever (FMF) are thought to have some common autoinflammatory pathways. Here, we present a pediatric case who is on follow-up with FMF and presented with the complaint of severe pain after a traumatic event, had pain attacks triggered by emotional stress, and underwent two sympathetic nerve blockades.