ISSN: 2757-7074 | İletişim
Yüksek akımlı nazal kanül oksijenasyon tedavisinin bir komplikasyonu: Pmömotoraks
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çoçuk Yoğun Bakım Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 24-27 DOI: 10.14744/upd.2020.18209
Tam Metin PDF

Özet

Yüksek akımlı nazal kanül oksijenasyon (YANKO) tedavisi, son yıllarda gerek pediatrik gerekse erişkin hastalarda yaygın olarak kullanılan güvenli ve konforlu bir tedavi yöntemidir. Acil servisimize başvuran iki aylık erkek hasta akut bronşiyolit ön tanısı ile servise yatırılmış, solunum sıkıntısı olması nedeniyle YANKO tedavisi başlanmıştır. İzle-minde takipne ve dispne gelişen hastanın akciğer grafisinde pnömotoraks oluştuğu gö-rülmüştür. Toraks kateteri takılarak sualtı drenajı uygulanmıştır. Tedavinin beşinci günün-de klinik ve radyolojik düzelme olması üzerine toraks kateteri çekilmiştir. Bu olgu ile; YANKO tedavisi sırasında nadir bir komplikasyon olmakla birlikte pnömotoraksın gelişe-bileceği ve hastanın yakın takip edilmesi gerektiği vurgulanmak istenmiştir.

A Complication of high flow nasal cannula oxygenation therapy: Pneumothorax
1Department of Pediatric Intensive Care, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul , Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 24-27 DOI: 10.14744/upd.2020.18209

Abstract

High flow nasal cannula oxygenation (HFNC) therapy is a safe and comfortable treat-ment method that has been widely used in both pediatric and adult patients in recent years. A two-month-old male patient admitted to our emergency department was hospita-lized with a pre-diagnosis of acute bronchiolitis, and HFNC treatment was started due to respiratory distress. Pneumothorax was observed in the chest radiography of the patient who developed tachypnea and dyspnea during follow-up. Underwater drainage was per-formed by inserting a thorax catheter. The thoracic catheter was removed due to clinical and radiological improvement on the fifth day of the treatment. With this case report; We wanted to emphasize that although it is a rare complication during HFNC treatment, pneumothorax may develop and the patient should be followed closely.