ISSN: 2757-7074 | İletişim
Senkop ile başvuran hastada nadir bir sebep: Subklavyen steal sendromu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 50-52 DOI: 10.14744/upd.2023.27247
Full Text PDF

Özet

Subklavyen steal sendromu (SSS), proksimal subklavyen arterin darlığına bağlı vertebrobaziler arter yetmezliğinin bir belirtisidir. Erişkin hastalarda yaygın olmasına rağmen çocuk yaş grubunda nadir görülür; çoğu hasta asemptomatiktir ve hastalık genellikle görüntüleme sırasında tesadüfen bulunur. Bununla birlikte, bazı hastalar kol iskemisi veya vertigo, baş dönmesi, diplopi, ataksi, dizartri ve senkop atakları gibi vertebrobaziler yetmezlik belirtileri ve semptomlarıyla başvurabilir. Bu yazıda son 3–4 aydır olan baş dönmesi, senkop atakları ve sağ kolunda uyuşukluk şikayetleriyle başvuran bir erkek hasta sunuldu.

A rare cause in a patient presenting with syncope: Subclavian steal syndrome
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
3Department of Pediatric Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2023; 1(3): 50-52 DOI: 10.14744/upd.2023.27247

Abstract

Subclavian steal syndrome (SSS) is a manifestation of vertebrobasilar artery insufficiency due to stenosis of the proximal subclavian artery. Although it is common in adult patients, it is a rare disease in the pediatric age group. Most patients are asymptomatic, and the disease is often found incidentally on imaging. However, some patients may present with signs and symptoms of vertebrobasilar insufficiency, such as arm ischemia or episodes of vertigo, dizziness, diplopia, ataxia, dysarthria, and syncope. In this article, we present a male patient who presented with complaints of dizziness, syncope attacks, and numbness in his right arm for the last 3–4 months.