ISSN: 2757-7074 | İletişim
Akut Batın kliniği ile başvuran COVID-19 ilişkili pediatrik multisistemik inflamatuvar sendrom (MIS-C) olgusunda plazmaferez tedavi etkinliği
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 14-19 DOI: 10.14744/upd.2020.03522
Tam Metin PDF

Özet

Etkeni “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)” olarak isimlendirilen “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilmiştir. Çocuklarda COVID-19 genellikle hafiftir. Nadir durumlarda çocuklar ciddi şekilde etkilenebilir ve klinik yetişkinlerden farklı olabilir. 2020 yılı mayıs ayından itibaren dünyanın çeşitli bölgelerinden çocuk olgular rapor edilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü bu olguları pediatrik multisistemik inflamatuvar sendrom olarak tanımlamıştır. Bu yazıda, sekiz yaşında, ateş ve karın ağrısı yakınmaları ile hastaneye başvuran, akut apandisit tanısı ile çocuk cerrahi tarafından opere edilen, multisistemik inflamatuvar sendrom kliniği ile çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenerek intravenöz immünglobulin, steroid, plazmaferez tedavileri ve inotrop destek yapılan bir olgu sunulmuştur. Bu olgu ile COVID-19 pandemisinde çocukluk yaş grubunda farklı klinik prezentasyonlarla hastane başvurusu olabileceği, özellikle yoğun bakım ihtiyacı olan multisistemik inflamatuvar sendrom olgularında intravenöz immünglobulin ve plazmaferez tedavi kombinasyonunun kullanılmasının hayat kurtarıcı bir şeçenek olabileceği vurgulanmak istenmiştir.

Therapeutic plasma exchange (TPE) treatment in COVID-19 related Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) who admitted with acute abdomen clinic
1Department of Pediatric, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Pediatric Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
3Department of Pediatric Infectious Diseases, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
4Department of Pediatric Rheumatology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 14-19 DOI: 10.14744/upd.2020.03522

Abstract

In March 2020, the World Health Organization designated the disease Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), which caused by Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2), as a pandemic. Prognosis of the disease proceed generally mildly in pediatric cases. Rarely, children have been affected severely and prognosis can be different from adult patients. Since May 2020, reports from different countries documented a presentation in children and this condition has been termed as multisystem inflammatory syndrome in children. This report, we presented an 8-year-old patient who was admitted to the hospital with complaints of fever and abdominal pain, was operated by a pediatric surgeon with the diagnosis of acute appendicitis, was followed up with the multisystemic inflammatory syndrome clinic in pediatric intensive care unit, and received intravenous immunoglobulin, steroid, plasmapheresis treatments and inotropic support. This report, we wanted to emphasize that in the COVID-19 pandemic, there may be hospital applications with different clinical presentations in the childhood age group, and the use of intravenous immunoglobulin and plasmapheresis treatment combinati