ISSN: 2757-7074 | İletişim
Fiziksel ı̇stismar şüpheli çocuklarda klinik yaklaşım
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Istinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 70-75 DOI: 10.14744/upd.2022.42714
Full Text PDF

Özet

Amaç: Çocuk istismarı, bir yetişkin tarafından çocuğun sağlığı ve fiziksel gelişimi üzerinde zararlı etkisi olan kasıtlı veya kasıtsız herhangi bir eylem olarak tanımlanır. Açıklanamayan veya çocuğun gelişim evresi ile bağdaşmayan kaza sonucu olmayan yaralanmalar, fiziksel istismar tanımlarına dikkat çekmektedir.
Gereç ve Yöntemler: Çocuk istismarını teşhis etmek için eksiksiz ve doğru bir geçmişe sahip olmak çok önemlidir. Özellikle çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerle dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde görüşülmelidir. Kapsamlı bir fizik muayene yapılmalıdır.
Bulgular: Bu makale, klinik pratikte fiziksel istismar şüphesi olan çocuklarda klinik yaklaşımı, yapılacak tetkikleri ve çözümleri tartışmayı amaçladı. Tartışma: Klinik uygulamada fiziksel istismar şüphesi olan çocuklarda klinik yaklaşımı, yapılacak tetkikleri ve çözümleri bulmaktır. Çocuk istismarı çocukların psikolojik, davranışsal ve sosyal gelişimini etkiler. Özellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkarsa, en büyük zararlı sonuçlara sahiptir. Bu konuda pediatri büyük sorumluluk düşmektedir.

Clinical approach in children with suspected physical abuse
1Department of Pediatrics, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
3Division of Pediatric Hematology-Oncology, Department of Pediatrics, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 70-75 DOI: 10.14744/upd.2022.42714

Abstract

Objective: Child abuse is defined as any deliberate or unintentional behavior by an adult that negatively affects the health and physical development of the child. Although the clinical presentation varies from case to case, non-accidental injuries that cannot be explained or are incompatible with the developmental stage of the child draw attention to the definitions of physical abuse.
Material and Methods: An accurate and appropriate history is important in the diagnosis of child abuse. Especially, careful and detailed interviews should be performed with individuals who are obliged to look after the child. Complete physical examination should be performed.
Results: This article was aimed to discuss the clinical approach, examinations to be performed and solutions in children with suspected physical abuse in clinical practice.
Conclusion: Child abuse causes psychological, behavioral, and social effects on children. It leads to negative effects at the highest level especially if it occurs in the 1st years. Significant responsibility falls on pediatricians on this subject.