ISSN: 2757-7074 | İletişim
Kritik hastada enteral beslenme
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 35-39 DOI: 10.14744/upd.2022.24633
Tam Metin PDF

Özet

Kritik hastalıkta, travma, enfeksiyon, cerrahi vb. akut durumlara metabolik yanıt nöroendokrin, metabolik ve immünolojik modifikasyonlara yol açar. İnflamasyonun devamı kas kitlesi kaybı ile uzamış katabolizmaya neden olabilir. Vücut kitlesindeki kayıp nütrisyonel defisit, immobilizasyon ve protein katabolizması ile ilişkili kas fonksiyon bozukluğuna yol açar. Hastaneye yatırılan çocuk hastalarda hastalık grubuna, klinik durumlarına, parametrelere ve sınıflandırma yöntemlerine göre malnütrisyon oranının %2,4 ile %39,7 arasında olduğu bildirildi. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde ise bu oran %8,1 ile %71,7 arasındadır, obezite oranı ise yaklaşık olarak %15’tir. Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların başvuru sırasında beslenme durumları değerlendirilmeli, riskli hastalarda beslenme desteği sağlanmalıdır. Başvuru sırasında ve yattıkları süre boyunca antropometrik ölçümler kaydedilmeli, malnütrisyon ve beslenmede/büyümede duraklama, obezite gözden kaçırılmamalıdır.

Enteral nutrition in critically ill patient
1Division of Pediatric Intensive Care, University of Health Sciences Ümraniye Research and Training Hospital, Istanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 35-39 DOI: 10.14744/upd.2022.24633

Abstract

In critical illness, trauma, infection, surgery, etc., metabolic response to acute conditions leads to neuroendocrine, metabolic, and immunological modifications. The continuation of inflammation can lead to prolonged catabolism with loss of muscle mass. The loss of body mass leads to dysfunction associated with nutritional deficiency, immobilization, and protein catabolism. According to the patient group, clinical conditions, parameters, and classification methods, the malnutrition rate reported to be between 2.4% and 39.7% in hospitalized pediatric patients. In Pediatric Intensive Care Units (PICU), this rate is between 8.1% and 71.7%, the obesity rate is approximately 15%. Nutritional status of patients admitted to the PICU should be evaluated at the time of admission and nutritional support should be provided for at-risk patients. Anthropometric measurements should be recorded at the time of admission and during their stay at PICU, malnutrition, and nutrition/growth status deterioration, obesity should not be overlooked.