ISSN: 2757-7074 | İletişim
Pediyatrik kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde kan dolaşımı enfeksiyonunun önlenmesinde klinik yaklaşımımız
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 29-34 DOI: 10.14744/upd.2022.80299
Tam Metin PDF

Özet

Santral venöz kateterler; ilaç ve sıvı tedavisinin güvenli bir şekilde uygulanması, invaziv hemodinamik izlem, total parenteral beslenme, kan alma, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu gibi pek çok nedenle kullanılmaktadır. Santral venöz kateter uygulamalarının en önemli komplikasyonlarından biri santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonlar kateter takılması sırasında uygulanan tekniğe, asepsi uygulamalarına, kateter tipine ve kateter için seçilen bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Hemşirelik bakımı, santral venöz kateter ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde büyük öneme sahiptir. Santral venöz kateter bakımının, kanıta dayalı bilgiler ışığında yapılması santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu oranını azaltmaktadır.

Our clinical approach in the prevention of blood flow infection in pediatric cardiovascular surgery intensive care unit
1Department of Pediatrik Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 2(2): 29-34 DOI: 10.14744/upd.2022.80299

Abstract

Central venous catheters (CVC) are used for many reasons such as safe administration of medication and fluid therapy, invasive hemodynamic monitoring, total parenteral nutrition, blood collection, transfusion of blood, and blood products. One of the most important complications of the central venous catheter applications is the central venous catheter-related blood flow infections. These infections vary according to the technique applied during catheter insertion, asepsis applications, catheter type, and the site selected for the catheter. Nursing care is of great importance in the prevention of the central venous catheter-related infections. Performing central venous catheter maintenance in the light of evidence-based information reduces the rate of the central venous catheter-related blood flow infection.