ISSN: 2757-7074 | İletişim
Telede kardiyomegali saptanması sonrası kardiyak fibrom tanısı almış süt çocuğu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 1(2): 19-23 DOI: 10.14744/upd.2022.00719
Full Text PDF

Özet

Akciğer grafisinin yorumlanması çoğu hastalığın tanısını koymada oldukça değerlidir. Grafide akciğer parankiminin yanı sıra kardiyak yapılar ile grafiye dahil olan kemik yapılar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Bu olgu sunumunda öksürük şikayeti ile acil servisimize başvuran, kardiyak fizik muayenesi normal olmasına rağmen göğüs röntgeninde artmış kardiyotorasik oranla birlikte elektrokardiyogramında anormal voltaj değerleri ve ST-T değişikliği saptanan, bunun üzerine ekokardiyografisi yapılan ve ileri görüntüleme tetkikleriyle kardiyak tümör tanısı almış olan bir hastayı anlatarak rutin incelemeleri değerlendirmenin önemini vurgulamak istedik.

lnfant diagnosed with cardiac fibroma after detection of cardiomegaly on telecardiography
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2022; 1(2): 19-23 DOI: 10.14744/upd.2022.00719

Abstract

Evaluation of chest X-ray is very valuable in diagnosing many diseases. On the graph, lung parenchyma, cardiac size, and bone pathologies should be evaluated as a whole. Here, we emphasized the importance of evaluating routine examinations by describing a patient who was admitted to our emergency department with the complaint of cough and was diag-nosed with a cardiac tumor and who underwent echocardiography with an increased cardiothoracic ratio on chest X-ray and ST-T change with voltage increase in ECG although his cardiac physical examination was normal.