ISSN: 2757-7074 | İletişim
COVID-19 enfeksiyonunun çocuklardaki yansımaları
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İstanbul Türkiye
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 1-5 DOI: 10.14744/upd.2020.54254
Tam Metin PDF

Özet

2019 yılının son aylarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan, Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 olarak adlandırdığı virüs tüm dünyada pandemiye neden olmuştur. Yapılan çalışmalara ve deneyimlere göre COVID-19’un her yaş grubundan insanı enfekte edebildiği ve insan sağlığını uzun süre etkileyebildiği görülmüştür. Pandeminin ortaya çıktığı aylardan beri dünya genelinde yapılan çalışmaların çoğunluğu semptomatik yetişkinler üzerinde yapılmıştır; ancak tüm dünyada COVID-19’un yayılım hızı göz önünde bulundurulduğunda pediatrik olguların sayısında da gün geçtikçe artış olması beklenmektedir. Bu yüzden çocuk hastalar için tanı kriterlerinin oluşturulması büyük önem kazanmaktadır. Bu yazıda, dünya çapında yapılan çalışmalar doğrultusunda çocuk hastalar üzerinde yapılan çalışmaların ortak sonuçlarına değinilmiştir.

Reflections of COVID-19 infection in children
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul Turkey
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 1(1): 1-5 DOI: 10.14744/upd.2020.54254

Abstract

The virus, which emerged from Wuhan, China in the last months of 2019, and named by the World Health Organization as COVID-19, caused a pandemic all over the world. According to the studies and experiences, it has been seen that COVID-19 can infect people of all age groups and affect human health for a long time. Since the months of the outbreak of the pandemic, the majority of studies conducted worldwide have been in symptomatic adults; However, considering the spread rate of COVID-19 all over the world, it is expected that the number of pediatric cases will increase day by day. Therefore, it is of great importance to establish diagnostic criteria for pediatric patients. In this review article, the common results of the studies conducted on pediatric patients in line with the studies worldwide are mentioned.