ISSN: 2757-7074 | İletişim
Non-steroid antiinflamatuvar ilaç ilişkili geniş pilor ülseri ve stenozu
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 66-67 DOI: 10.14744/upd.2021.43043
Tam Metin PDF

NSAID-induced large, surrounding ulcer of pyloric sphincter leading to stenosis
1University of Health Sciences, Umraniye Research and Training Hospital, Department of Pediatrics
Ümraniye Pediatri Dergisi 2021; 2(1): 66-67 DOI: 10.14744/upd.2021.43043